Hoppa till innehåll

Kungörelser

Fjärde söndagen i fastan 19 Mars 2023

 • Idag firas även mässa på Polska kl. 15:00 samt mässa på svenska/latin kl.17.00.
 • Idag firas IV Söndagen i Fastan som i Kyrkans tradition kallas för Laetare, Glädjens söndag. Namnet kommer från ingångsantifonen vars första ord lyder ”Gläd dig, Jerusalem, och fröjdas över henne, alla ni som har henne kär; jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. Ni skall få tröst och skall få mätta er vid hennes bröst” – gläd dig på latin blir just laetare. Vi gläder oss över att vi i Guds nåd uppfyllt halva fastetiden och att firandet av vår frälsning är allt närmare. Dagens liturgi ”uppmjukar” också fastetiden litegrann: sparsam blomsterdekoration tillåts i koret likaså kan prästen använda en mässhake av ljuslila/rosa färg.
 • Kommande onsdag, 22 mars, är kansliet öppet som vanligt, kl. 13.00-18.00. Mässa firas under denna vecka i kyrkan på: måndag- St Josefs högtid, onsdag, torsdag, fredag kl. 18 samt lördag kl. 11.00. På lördag ber vi Rosenkransen kl. 10.00. På onsdag är det böne- och lovsångsmöte efter Mässan. På onsdagar ber vi Barmhärtighetens rosenkrans ca. 17.40. Tillfälle till bikt vanligtvis 30 min. före mässan på vardagar. På fredag är det Sakramental tillbedjan från kl. 17.00. Vi fortsätter med barnrytmik måndagar. För mer info, gå gärna med i fb-gruppen ”Barnrytmik i heliga Trefaldighet” eller ta kontakt med Cecilia, tel: 076-3383459. Varje fredag i fastan: korsvägsandakt efter mässan.
 •  Imorgon, måndagen den 20 mars firas S:t Josefs högtid med högmässa kl. 18.00 med litania och andakt till S. Josef i anslutning. Högtiden infaller den 19 mars men eftersom det, i år, är en söndag flyttas högtiden till måndagen den 20 mars.
 • Vi tackar så hjärtligt Terry Quinn från Irland som har lett reträtten denna helg.
 • Kommande lördag, 25 mars, firas Herrens bebådelse-  Jungfru Marie bebådelsedag, högtid. Högmässa firas kl. 11.00. Efter mässan hålls Akathistoshymnens gudstjänst. Mässa på polska för Jungfru Marias Bebådelse med Maria vesper firas kl. 17.30. Efter Mässan korsvägsandakt på polska.
 • Kommande lördag särskild bikt tid inför Påsk efter Mässan och Akathistoshymnen fram till 15.00 (ca. 13.00- 15.00)
 •  Nästa söndag, 26 mars, firar vi 5:e söndagen i fastan. Högmässa kl. 11.00 samt Mässa på Polska kl.15:00. Trosundervisning för grupp B som startar med samling kl. 9.00.
 • 4 år har gått snabbt och vi måste snart börja anordna för val till församligens kyrkoråd. Pastoralrådet kommer ha ett möte om detta kommande tisdag kl. 18.00. Nästa söndag kommer vi komma ut med utförligare information. Ni kan redan börja tänka på lämpliga kandidater och anmäla dom till valberedeningen- kyrkoherde f. Krystian, Jan Öqvist eller Zoltan Paska eller till kansliet. Förslaget måste vara skriftligt och innehålla den föreslagne kandidatens namn och efternamn, adress och telefonnummer. Förslaget ska vara undertecknat av minst 2 församlingsmedlemmar och kandidaten ska skriftligen meddela sin inställning till kandidaturen. De hittilsvarande rådsmedlemmarna är i nuläget alla valbara till ännu en kadens. Vi återkommer med utförligare information nästa söndag.
 • Det anordnas en pilgrimsfärd för en grupp från Stockholm till Medjugorje 28 april till 4 maj. Är någon intresserad vg kontakta kyrkoherden som kan vidarebefordra kontaktuppgifter till huvudorganisatören Piotr Lubasinski.
 • Varmt välkomna till kyrkkaffe som idag anordnas av Caritas.