Hoppa till innehåll

Kungörelser

KUNGÖRELSER

32:a söndagen under året   12 november 2023

  • Idag, 12 november, firas Familjemässa kl. 9.00, Högmässa kl. 11.00, mässa på polska kl. 15.00, Wypominki kl. 14.30 samt mässa på engelska kl. 17.00.
  • Kommande onsdag 15 november är kansliet öppet som vanligt kl. 13-18.
  • Kommande söndag, 19 november, 33:e söndagen under året, är det Trosundervisning för grupp B- Familjemässa kl. 9.00, Högmässa kl. 11.00, mässa på polska kl. 15.00, Wypominki kl. 14.30 samt mässa på svenska- ungdomsmässa kl. 17.00. Kl 15.00 är det trosundervisning för konfirmander- grupp 7 och efter mässan kl. 17 är det Trosundervisning för gymnasieungdomar.
  • Mässor firas under veckan enligt vanlig ordning dvs. onsdag till fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. På onsdag beds barmhärtighetens rosenkrans ca. 25 minuter före mässan. på lördag Jungfru Marias rosenkrans (i november månad särskilt i intention för de avlidna) kl. 10.30. På fredag Sakramental Tillbedjan kl. 17.00. På onsdag böne- och lovsångsmöte efter Mässan. I Kyrkans liturgi firas denna vecka, på onsdag: S:t Albertus Magnus, på fredag S:ta Elisabeth av Ungern, på lördag S:t Petrus Och Paulusbasilikornas invigningsdag.
  •  På måndag, 13 november, är det Barnrytmik kl. 9.30. Alla föräldrar med små barn varmt välkomna!
  • På tisdag 14 november är det dags för kommande- det tredje mötet- möte inom ramen för kursen i Katolsk Tro och Liv. Alla som förbereder sig till konversion eller vuxendop eller  allmänt vill lära sig mer om den katolska kyrkans tro är varmt välkomna, kl. 18.30, i stora undervisningslokalen på nedre plan.
  • fredag, 17 november, är alla ungdomar (ca. 14- 28 år) varmt välkomna till vår ungdomsförenings TUK ungdomsmöte! Vi börjar med att delta i den heliga Mässan kl. 18.00 och därefter häng och roliga aktiviteter i oratoriet- utrymmena på nedre plan. Alla ungdomar varmt välkomna!

Efter ett mycket lyckat Höstlov med Don Bosco vill vi fortsätta med våra aktiviteter för våra kära barn. Vi ger inte upp drömmen om ett äkta salesianskt oratorium för barn och ungdomar i Don Boscos anda i vår församling! Även om all barn & ungdomsverksamhet i församlingen- liksom all verksamhet för unga driven eller inspirerad av Don Boscos Salesianer-  redan kan räknas som Oratorium känner vi att tiden är mogen att fortsätta med utökad, kontinuerlig verksamhet. Därför vill vi börja inbjuda alla barn i grundskoleåldern (yngre barn, ca. 5-7 år, med minst en målsmans deltagande) att komma på Tisdagar (till att börja med 3 tisdagar i månaden) för Oratorium för barn till våra utrymmen på nedre plan. Lokalen kommer vara öppen för barnen från 15.30 till 18.00. 15.30- 16.00, fritt oratorium (man kan spela pingis, biljard, spela sällskapsspel, ”hänga”), därefter kommer vi 1 gång i månaden ha fritt oratorium, en gång i månaden en kreativ verksamhet (”scrapbooking”, pyssel, göra rosenkransar, göra ljus och liknande), 1 gg i månaden ha en kurs i målning (senare i fotografering, kanske en liten kurs i självförsvar/ Wing Chun m.m), i framtiden läxhjälp m.m. Varje möte kommer avslutas med bön och ”godnattord” och ibland kombineras med en andlig aktivitet för barnen. Mer information kommer på affischer, på sociala medier och i kungörelserna i mässorna nästa söndag. Men redan ni vill vi inbjuda alla barn nästa tisda21 november för fritt Oratorium (Obs! blir ej möjligt 14 november som det till att börja med planerades och kungjordes förra söndagen!) Våra vuxna ledare (volontärer från församlingen) och ungdomar har alla gått Stiftets beredskapsplan för barns säkerhet samt kommer formas kontinuerligt i salesiansk anda. Föräldrar får alltid delta om de önskar. Även föreläsningar / träffar som förklarar lite mer Don Boscos person och hans pedagogiska arbetsmetod ( det preventiva systemet) för ledare, föräldrar och alla intresserade planeras att organsieras i församlingen framöver. Men varmt välkomna tisd. 21 november till Oratoriet på nedre plan, kl. 15.30- 18.00.

  • I april hade vi, enligt Stiftets församlingsordning, Årsmöte för församlingen. Då vi efter pandemitiden var tvungna att behandla ekonomin även för 2020 och 2021 kunde vi inte slutföra årsmötet enligt procedurerna. Därefter har annat kommit i vägen, men detta är en sak som måste avklaras innan årets slut. Därför inbjuder vi alla församlingsmedlemmar till Extra årsmöte avseende ekonomirådets årsberättelse för åren 2020 och 2021 (pandemiåren). Dessutom ska vi informera lite om det nuvarande ekonomiska läget i församlingen. Du är varmt välkomman att få insyn i hur församlingens ekonomi mår. Det är DIN församling, det är viktigt att förstå hur dess ekonomi fungerar. Om möjligt obligatorisk närvaro för alla pastoral- och ekonomirådsmedlemmar, samt om möjligt för de som var medlemmar 2020/ 2021. Söndagen 19 november, efter högmässan,  i församlingssalen. Alla är varmt välkomna!
  • Vi vill hjärtligt inbjuda alla församlingsmedlemmar, kyrkobesökare och alla intresserade till en församlingsreträtt: Seminarium: Vem är den Helige Ande? Ett liv i Helige Ande, mellan fredag 24 november och söndag 26 november, under och efter mässorna, under ledning av vår diakon Pancho Chin A Loi. Affischer finns uthänga och utlagda på kyrktorget. Alla är varmt välkomna till dessa dagar av andlig fördjupning och förnyelse i den Helige Ande!
  • Vi önskar alla en välsignad söndag och varmt välkomna till kyrkkaffe som idag anordnas av Caritas.