Hoppa till innehåll

Kungörelser

KUNGÖRELSER

Sjunde Påsksöndagen 21 maj 2023

  • I dag, Sjunde Påsksöndagen, sista påsksöndagen innan Pingst firas även Mässa på polska kl. 15.00 och Mässa på svenska/ latin (”ad orientem”) kl. 17.00. Vi är inne i Pingstnoven- Novenan till den Helige Ande, och vår moder Kyrkan uppmanar alla sina barn att be den som förberedelse för en ny utgjutelse av den Helige Ande under Pingsten. I anslutning till dagens mässor ber vi Litanian till Jungfru Maria, novenen till J. Maria de kristnas hjälp (dag 7) samt pingstnovenan (dag 3.)
  • Imorgon, måndag 22 maj, fortsätter vi med Barnrytmik kl. 10.00. För mer info, gå gärna med i FB-gruppen ”Barnrytmik i heliga Trefaldighet” eller ta kontakt med Cecilia, tel.: 076–3383459.
  • Mässa firas under denna vecka i kyrkan enligt vanlig ordning:  onsdag (J. Maria de kristnas hjälp) – fredag 18.00, lördag 11.00. På lördag firas Vigiliemässa för Pingsten kl. 18.00 och efter den Pingstvaka- bönevaka till ca. 21.45- 22.00. På onsdag ber vi Barmhärtighetens rosenkrans ca. 17.40 och på lördag Jungfru Marias rosenkrans kl. 10.30. Tillfälle till bikt vanligtvis 30 min. före mässan på vardagar. På torsdag Rosenkrans i Kyrkans och hela världens intentioner inför vår Herre i det Allraheligaste Sakramentet efter Mässan. På fredag Sakramental Tillbedjan från 17.00. Vi ber litanian till Jungfru Maria (den lauretanska) i anslutning till vardagsmässorna månaden ut. kyrkans liturgi firar vi: på fredag S. Filippo Neri, präst. Kansliet är öppet på onsdag kl. 13.00- 18.00.
  •  Onsdag, 24 maj, firar vi Jungfru Maria de kristnas hjälp- Auxilium Christianorum, den titel som Don Bosco särskilt älskade och vördade Maria med, en stor högtid i den salesianska familjen. Högmässa kl. 18.00, efter Mässan andakt till Jungfru Maria de kristnas hjälp- ”Maria Auxilium Christianorums hyllning”. Till denna andakt kan man lämna intentioner på lappar som läses upp vid vår Madonnastaty.
  • Nästa lördag, 27 maj,  inleder vi Pingstens firande med Pingstvigilia- Pingstvaka: Pingstens Vigiliemässa (ett särskilt mässformulär med 4 läsningar, dock inte så lång mässa som påskvakan) med Första Vespern firas kl. 17.30, därefter ställer vi ut vår Herre i Sakramentet och ber: sista dagen av novenan, litania till helige Ande, böner om den helige Andes utgjutelse över hela vår församling, lovsång, stunder av Tillbedjan i tystnad, avslutas med Sakramental välsingelse senast 22.00. Pingstens vigiliemässa uppfyller mässplikten även om vi inbjuder även de som ämnar fira Söndagens pingstliturgi att inleda pingstfiranden med deltagande i Pingstvakan där vi ska be om mer av den Helige Ande för oss alla. Varmt välkomna!
  • Kommande söndag 28 maj, firar vi Pingsten med Högmässa kl. 11.00. Trosundervisning för grupp A med start kl. 9.00. obs! INGEN familjemässa.
  • Vi önskar alla en fin söndag och inbjuder till kyrkkaffe som anordnas av kören. Idag uppmärksammar vi även Kommunionsbarnen som i torsdags tog  emot Jesus i den Heliga Kommunionen. Alla barn med föräldrar är välkomna till särskilt fika för er vid det stora långbordet intill fönstren i församlingssalen.
  • Söndagen 4 juni firar vi vårt patrocinium (församlingens och församlingskyrkans ”namnsdag”)-  Heliga Trefaldighets söndag. Då kommer vi att ha Konfirmation för våra ungdomar som kommer att förmedlas av Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop för Stockholms Katolska Stift under Högmässan kl. 11.00. Mässa på polska kommer att firas pg av det först 16.00 (ej 15.00!) Vigiliemässa för Heliga Trefaldighets söndag kommer att firas på lördag 3 juni kl. 17.30. 11 juni vill vi högtidlighålla Corpus Christi- Kristi Kropps och Blods högtid. Mässa kl. 9.00, Eukaristisk procession (för deltagarna i båda mässorna) som börjar ca. 10.30. Högmässa 11.00. Till processionen  inbjuder vi alla barn, särskilt flickor, att strö blommor- vi uppmuntrar årets kommunionsbarn att komma med kommunionsdräkterna. Efter Mässan inbjuder vi till församlingsfest- grillfest samt barnens fest, med olika tävlingar, lekar, ansiktsmålning m.m på nedre plan samt hoppborg. Detta blir även den officiella avslutningen för katekesundervisningen i församlingen och alla barn kommer att få presenter. Varmt välkomna!