Hoppa till innehåll

Kungörelser

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

 27 november 2022

  • Idag 1:a söndagen i Advent  samlas kollekten för Stiftets karitativa arbete, i år till Caritas Sveriges arbete i ett att världens fattigaste och mest drabbade länder, Haiti. Var goda och se även de foldrar och inbetalningsblanketter som finns utlagda på kyrktorget. Idag firas även mässa på polska kl. 15.00 samt mässa på Latin/svenska (ad orientem) kl. 17.00.
  •  Välkommen till en cirkel om livets helighet och okränkbara värde ur vetenskapliga, medicinska, biologiska, filosofiska och teologiska synvinklar. Namnet för cirkel är ”Scutum Vitae”. Varmt välkomna till första mötet idag efter Högmässan, ca kl. 12.45.
  • Måndag 28 november är det Barnrytmik kl. 10.00. Lokalen, en trappa ner, är öppen kl 9.30-12.00. Gå gärna med i Facebookgruppen ”Barnrytmik i Heliga Trefaldighet” för mer info och uppdateringar.
  • Kommande söndag, 4 dec, är december, 2:a söndagen i Advent firas Familjemässa kl. 9.00. Högmässa firas kl. 11.00, mässa på polska kl. 15.00 samt mässa på spanska kl. 17.00. Trosundervisning för Grupp A med start kl. 9.00.
  • På onsdag firar vi Helige Andreas apostelns fest med högmässa kl. 18.00.
  • Mässa firas under denna vecka i kyrkan: tisdag, Roratemässa kl. 6.30, onsdag, torsdag och fredag kl. 18.00 samt lördag kl. 11.00. På onsdag beds Barmhärtighetens rosenkrans ca kl. 17.40, och på lördag rosenkrans kl.10.30. På fredag, 2 december, är det Första fredagen i månaden med Sakramental tillbedjan samt tillfälle till bikt kl. 17.00. Efter mässa är det Sakramental tillbedjan och andakt till Jesu Hjärta. Övriga dagar tillfälle till bikt en halvtimme före mässorna på vardagar. I Kyrkans liturgi firas denna vecka: på onsdag S:t Andreas, apostel, fest och på lördag S:t Francisco Xavier. Kommande torsdag är det första torsdagen i månaden och efter Mässan inbjuder vi till Sakramental tillbedjan med rosenkrans i intention för prästerskapet. På onsdag är det böne- och lovsångsmöte efter Mässan. Församlingskansliet är öppet på onsdag kl. 13.00-18.00.
  • Nu är vi inne i Advent och vi har nu, i enlighet med en i Kyrkan gammal tradition,  Roratemässor, särskilda mässor till Jungfru Maria i advent, där vi när morgonen gryr, i en släckt kyrka, med ljus i händerna, tillsammans med den havande Gudsmodern inväntar Sonens ankomst. Roratemässa varje tisdag i advent kl. 6.30. Även vissa kvällsmässor på torsdagar samt lördagsmässor (kl. 11.00) under advent kommer att firas som roratemässor. Minst en roratemässa för barn kommer även firas. Kungörelse om datum och tid kommer senare. Varmt välkomna !
  • Vår församlings Caritas anordnar som vanligt årets Julbasar. Tidpunkt för basaren är helgen för 3:e söndagen i Advent: lördag 10:e och söndag 11:e december, före och efter Mässorna. Insamling av gåvor sker den 2:a advent, lördag 3:e och söndag 4:e december. Tala med Pilar, Sonja eller Anna för att lämna in era gåvor. Var goda och lämna ej in böcker, textilier, skor. Inkomna medel går till ordenssystrarna i Rwanda som driver ett hem för rörelsehindrade och övergivna barn.
  • Vår församlings adventsreträtt, med reträttpredikningar och särskilda tillfällen till bikt kommer att ske fredag 15, lördag 16 samt söndag 17 december. Separat blad för adventsprogrammet kommer under veckan, liksom ordningen för jultidens gudstjänster samt särskilda bikttillfällen inför Jul.
  • Vi vill inbjuda alla våra seniorer, pensionärer och daglediga till ett julbord som kommer att äga rum lördagen den 17 december ca. kl. 13.00. Ett utskick har gjorts till majoriteten av våra församlingsmedlemmar i pensionsåldern. Är ni intresserade av att delta i julbordet var goda att ringa in till kansliet på onsdagar, senast onsdag 14 december.