Hoppa till innehåll

Kungörelser

KUNGÖRELSER

29 Januari 2023

  • Idag högtidlighåller vi den Helige Johannes Bosco (vars egentliga minnesdag infaller 31januari), Ungdomens fader och lärare samt apostel, Salesianordens grundare. Efter den högtidliga högmässan kommer våra barn och ungdomar att framföra vår Don Bosco- pjäs/musikal. Efter pjäsen vill vi inbjuda alla till församlingsfest med knytkalas, mat från olika länder och barnen till ”barnens oratoriefest” med olika lekar m.m. Varmt välkomna!  Ps. Mässa firas idag även på polska kl. 15.00.
  • Imorgon, måndag 30 januari, är det terminsstart för Barnrytmik kl. 10.00. Lokalen, en trappa ner, är öppen kl. 9.30-12.00. För mer info, gå gärna med i fb-gruppen ”Barnrytmik i heliga Trefaldighet” eller ta kontakt med Cecilia, tel: 076-3383459.
  • Mässa firas under denna vecka i kyrkan: tisdag- fredag kl. 18.00 samt lördag 11.00.På onsdag är det böne- och lovsångsmöte efter Mässan. Församlingskansliet är öppet på onsdag kl. 13.00-18.00. På onsdagar ber vi Barmhärtighetens rosenkrans ca. 17.40 och på lördagar Jungfru Marias rosenkrans kl. 10.30. Tillfälle till bikt vanligtvis 30 min. före mässan på vardagar. I Kyrkans liturgi firar vi på tisdag: S:t Johannes Bosco, på onsdag: S:t Blasius, på fredag: S:t Ansgar. Kommande fredag är det även första fredagen i månaden och mässa och andakt till Jesu Hjärta kl. 18.00, kl. 17.00 Sakramental tillbedjan samt tillfälle till bikt.
  •  Med anledning av S. Giovanni Bosco, prästs och ungdomens fostrares, minnesdag 31 januari firas Mässa på tisdag kl. 18.00. I anslutning till Mässan möjlighet till venerering av Don Boscos reliker.
  •  På onsdag firar vi helige Blasius, biskop av Sebasta och martyr. I enlighet med gammal tradition kan vi i slutet av Mässan ta emot en särskilt S. Blasiusvälsignelse av våra halsar, med två korsade ljus, med bön om att Gud genom den helige biskopsmartyrens förböner ska beskydda våra halsar från sjukdom. I år kommer vi även välsigna ”den heliga Blasius äpplen” som också äts i hopp om välsignelse och bevarande från ohälsa av våra halsar och kroppar. Mässan med ”S. Blasiusvälsignelse” firas kl. 18.00. Varmt välkomna!
  •  Nästa söndag, 5 februari, firas Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet, och Högmässa firas kl. 11:00. (Egentligen firas dagen den 2 februari men flyttas i Sverige fram till nästkommande söndag).  Högmässan påbörjas med att vi välsignar särskilda ljus ( Kyndelsmäss, Candlemass, gromnica) som symboliserar Kristus som Ljuset för folken och Guds Moder Maria, som den som frambär Kristus, världens ljus till världen. Traditionellt har dessa ljus tänts för att bevara från åskväder samt i stunder av oro, krig, svält, katastrofer samt ofta tänts vid döende personer. Efter ljusvälsignelsen tågar vi gemensamt processionellt in i Kyrkan.  Trosundervisning för grupp A som startar med samling kl. 9.00. Mässa firas på Polska kl.15:00 (med välsignelse av ljus och ljusprocession) samt mässa på spanska kl. 17.00
  • Vecka 9, 27 februari till 3 mars, under barnens skollov, inbjuder vi alla våra barn i grundskoleålder till ”Sportlov med Don Bosco!” Mer grundläggande information samt anmälningsblanketter kommer vara tillgängliga under undervisningen och i kyrkan från och med nästa söndag.
  • Idag, efter Högmässan, vill vi inbjuda alla till vår Don Bosco musikal/ pjäs som framförs av våra kära barn från barn- och ungdomskören, ministranter, katekesundervisningen under ledning av Cecilia. Efter pjäsen är alla varmt välkomna till knytkalaset. Stort tack till alla som lagat mat, bakat m.m. till vår gemensamma församlingsfest och Viktorija till samordnandet. Alla barn är varmt välkomna till vår Don Bosco oratoriefest på nedre plan där vi bjuder på olika stationer med tävlingar och lekar: tex. Pingis och fotbollspelarturnering, fiskdamm, ansiktsmålning m.m. Det pågår max. till 15.00. Varmt välkomna att gemensamt fira helige Don Giovanni Bosco, vår gemensamme fader!